Levinasfaces

Over het project "levinasfaces"
Het project "Levinasfaces" werd gestart in 2010.
In dit project ontmoet de aanschouwer de toeschouwer en vice versa.
In Levinasfaces wordt de toeschouwer door het geschilderde gelaat van de ander geconfronteerd met zijn eigen morele besef.
In een tijd waarin de verantwoordelijkheid die wij voor de ander nemen steeds meer lijkt af te brokkelen en implodeert, is het schilders project "Levinasfaces" een intense verademing die over het gelaat van de ander wordt uitgeblazen.
In het gelaat van de ander ontmoeten wij onszelf. Het project "Levinasfaces" is dan ook direct en deels postfactum geïnspireerd op het werk van de filosoof Emmanuel Levinas. In zijn werk stelt Levinas dat het gelaat van de ander een direct en onmiddellijk onontkoombaar beroep doet op het morele besef van degene die de ander aanschouwt. Hij zegt hierover: "Een authentiek humanisme is een materialistisch humanisme. De harten openen zich zeer gemakkelijk voor de arbeider, de portemonnee moeilijker. En de deur van ons huis het aller moeilijkst". Deze woorden zijn karakteristiek voor het denken van Emmanuel Levinas. Voor Levinas is moraal een kwestie van geven wat je hebt, van ruimte maken voor de ander in je eigen leefwereld. (gebruikte bron: Levinas, Joachim Duyndam & Marcel Poorthuis, Lemniscaat 2003)

Het project "Levinasfaces " heeft zich in de loop der jaren uitgesplitst in 6 deel projecten:
- Innocent faces
- Facestobeseen
- Family faces
- Clayfaces
- Famous artist faces
- Faces of the beginning
- Monk pictures
- Faces of nature


Langs de lijn van deze deelprojecten ontwikkelt het project zich gestaag richting de toekomst. Ook voor de kunstenaar blijft het een verrassing waar deze ontwikkeling heen gaat en uitkomt.

Schilderkunstig is dit project op te vatten als een ontmoeting tussen figuratie en abstractie, het één en het ander. In mijn werkzaamheden zijn beiden naar elkaar opzoek. Soms heeft de abstractie de overhand, dan weer de figuratie. Je zou hierover kunnen zeggen dat de figuratie wordt opgevangen door een abstracte schilderkunstige handeling, die zijn wortels heeft in de fundamentele schilderkunst.
Anne Roorda

Abr Abr